2010. április 24., szombat

Vasárnapi füzetek 17

... Szent Györgyöt ünnepeltük a tegnap. Az én családomban mindenik férfi ezt a nevet hordja.


...íme a címlap is:


A teljes szám letöltéséhez katt ide: VF 17_2010 full.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 16

...a mai nap olvasmánya...


...és a fedél...


Idézetek:

Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!

Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az Ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.

Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit, és add, hogy az Ő vezetésével Egyházad egységes és állhatatos maradjon a hitben és a cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen.
Ámen.

Himnusz

Uram Istenem
én reményem,
hallgass meg engem!
Ne engedd,
hogy belefáradjak keresésedbe,
Adj erőt mindenütt.
Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt,
hogy minden lépéssel
közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet,
és gyöngeségemet.
Őrizd az egyiket,
gyógyítsd a másikat.
Te juss eszembe
mindenütt.
(Szent Ágoston)
A lap letöltéséhez katt ide: (2) VF 16_2010 full.doc

amdg

...néhány oldal a füzetből...

A türelem hivatása

Ne ítéld el testvéredet, ne kívánj roszszat neki, ne utasítsd el vagy hibáztasd könnyedén te, aki a türelem hivatását éled! Mutasd meg inkább alázatosságodat, amennyire csak teheted. Helyezd magad elé testvéredet, anélkül, hogy magadat alábecsülnéd. Hiszen ha elítéled és lebecsülöd testvéredet, az azt jelenti, hogy eltávolítod őt Krisztustól és az egyetlen reménytől; azt jelenti, hogy a konkollyal együtt kitéped az elrejtett, jó búzát is, amely akár még nálad is értékesebb lehet. Épp ellenkezőleg, vele együtt jobbítsd – szeretettel, szelídséggel, tehát ne úgy, mint egy ellenség vagy egy rideg orvos, aki csak vágni és égetni tud – és egyben ismerd meg önmagadat és gyengeségeidet. Mi van például akkor, ha hályog vagy más akadály miatt nem látsz tisztán vagy ha szédülsz és forog veled a világ? Akkor is másokban keresed ennek okát? Sokat kell elmélkedni és szenvedni, mielőtt valaki gonoszsága felett ítéletet mondunk!
Nazianzi Szent Gergely

Az irgalmasság cselekedetei

Az irgalmasság testi cselekedetei:

1. Az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban levőkért imádkozni,
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Jézus ígéretei képe tisztelőinek: A szívemből kiinduló sugarak azt a vért és vizet jelképezik, amelyek keresztre feszítésem napján ömlöttek. A világos sugár jelenti a vizet, mely megtisztítja a lelkeket. A vörös sugár a vér, mely életet ad nekik.” „Ígérem, hogy az, aki látja ezt a képet, nem veszik el. Már itt a földön győzelmet ígérek neki az ellenségek fölött, különösen halála órájában. Én magam védem meg őt, mint dicsőségemet.”

A teljes lap letöltéséhez katt ide: (2) VF 15_2010 full.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 15

2010. április 21., szerda

Vasárnapi füzetek 14


Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Nekünk, akik ebben a hitben élünk, könnyebb elfogadni a mindennapok kihívásait. Könnyebb küzdeni azért, ami megváltoztatható, és könnyebb beletörődni abba, ami megváltoztathatatlan.
Minden Isten nagyobb dicsőségére.

Mindenkinek áldásos, szeretetteljes húsvéti ünnepeket kíván

simone

A teljes szám letöltéséhez katt ide: (2) VF 14_2010 full.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 13


Nagy tisztelettel és szeretettel hallgatom Barsi Balázs ofm beszédeit (a Mária rádióról le is lehet tölteni őket). Néhány könyve is a kezembe került. Nagybőjti beszédeiből idéztem a VF 13-ik számában.

Virágvasárnap az indulás napja

Indulj már el Krisztus után! Kelj fel bűneidből! Rövid az élet, az örökkévalóság végtelen! Kezedben virágos ággal kövesd a halálon túljutott, a dicsőségben ragyogó Krisztust! Ne késlekedj! Törd át az ajtót, győzz le minden köteléket! A vértanúk pálmáját adtuk ma kezedbe. Légy megjelölve Nagycsütörtök lelkiségével is! Tudd, hogy annak a Szeretetnek vagy híve, aki elárultatásának éjsza-káján adta szeretetének legnagyobb jelét és aki mindvégig szolgált. Nem uralkodott, legfeljebb a keresztfán uralkodik, megfeszítve! Légy megjelölve a getszemáni éjszakával! Ne félj ettől az éjszakától!Ez az Isten éjszakája! Rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság. De már Isten sötétsége, elhagyatottsága és magánya, nem a pokolé. Tele van bensőséges csönddel! A getszemáni éjszakában angyalok járnak, és tudd, hogy ott van melletted a nagy testvér, aki helyetted vívta meg a haláltusát: Krisztus! Légy megjelölve te is Nagypéntek lelkiségével, és te is a szeretetbe halj bele! Tudj megfeszülni a szeretetért, légy eltemetve Krisztussal a világ számára, de ízleld meg Nagyszombat békéjét, amely már a feltámadás békéje. És járj az emmauszi úton vasárnapról vasárnapra, ahol Krisztus megint kifejti nekünk az Írásokat. Lángolni fog a szívünk, és felismerjük őt a kenyértörésben.
Barsi Balázs OFM

A teljes szám letöltéséhez katt ide: VF 13_2010.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 12


Izelítőnek:

"Nevezhetitek az Istent Szeretetnek;
nevezhetitek az Istent Jóságnak;
de az Istenre leginkább ráillő név
az Irgalom."
Meister Eckhart

Ha tehát az Egyházban nem is mindenki ugyanazt az utat járja, valamennyien meghívottak az életszentségre, és ugyanabban a hitben részesültek Isten igazságossága szerint. Bár egyeseket Krisztus akarata tanítóknak, a misztériumok kiosztóinak és pásztoroknak rendelt mások javára, teljesen egyenlő mindnyájuk méltósága és tevékenysége minden hívő közös feladatában, Krisztus Teste építésében.

II. Vatikáni Zsinat: Lumen gentium 32

Isten „törvénye”

Az Úr hibátlan törvénye az a szeretet, amely nem a saját érdekeit keresi, hanem a másokét. És azért nevezik az Úr törvényének, mert egyrészt ő ebben (a szeretetben) él, másrészt pedig senki sem birtokolhatja a szeretetet, hacsak ajándékba nem kapja tőle. Mi tartja meg ugyanis ebben a legfölségesebb és boldog Háromságban a legfölségesebb és szavakkal ki nem fejezhető egységet, ha nem a szeretet? Törvény tehát a szeretet, mégpedig az Úr törvénye, amely egybefogja a Háromságot, és azt a béke kötelékével összetartja... És ez Isten életének is a lényege.
Ez az örök törvény, amely teremti és kormányozza a világegyetemet.
Clairvaux-i Szent Bernát

A teljes szám letöltéséhez katt ide: VF_12_2010.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 11


Az Isteni Irgalmasságért imádkoztunk. Ebben Bernhard Häring gondolatai is segítettek:

Teremts csendet magad körül, vonulj el, és valamilyen rövid imádság keretében kérd Isten megvilágosító kegyelmét a bűnbánathoz. Törekedj az őszinteségre, és ha ez kellemetlenül érint, akkor se hazudj magadnak! Vizsgáld végig az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, történéseit, és azt, miként viselkedtél, reagáltál ezekre. Nézd végig egy átlagos napodat, melyek a megszokott bűneid, és ezek miként, mennyiszer ismétlődtek. Gondold végig életed problémás területeit (pl. imaélet, kapcsolataid). A kérdések alapján vedd számba bűneidet, problémáidat, a körülményeket, és hogy mindezt jobban rendszerezni tudjad, akár írd is le egy papírra, amelyről aztán felolvashatod azokat a szentgyónás során. Különítsd el az ún. súlyos, bocsánatos, és megszokássá vált bűneidet.
Bernhard Häring, A gyónás öröm

A szám letöltéséhez katt ide: (2) VF 11_2010.doc

amdg

2010. április 6., kedd

Vasárnapi füzetek 10


Idézetek:

Az virraszt Krisztusért,
aki finomultan érzékeny,
gerjedező és fogékony szellemű,
aki éber, eleven, gyors, serény
a keresésében és tiszteletében,
aki Őt kutatja mindenben,
ami történik és aki nem lenne meglepődve,
sem megrémülve vagy összetörve,
ha azt venné észre, hogy jön.
És az virraszt Krisztussal,
aki mialatt a jövőbe tekint,
visszanéz a múltba
és Megváltójának érette való nagy tetteit
nem szemléli a nélkül,
hogy ne gondolna rá, mit szenvedett érte.
Az virraszt Krisztussal,
aki Krisztus keresztjére és haláltusájára folytonosan gondol
és a maga személyében megújítja,
aki örömmel hordja a szomorúság köpenyét,
amelyet Krisztus hordott,
és hátrahagyott,
mikor az égbe szállt.
newman breviarium

...és:

Gyümölcstelen fa

Tanítván a jó és rossz fáról az Úr Jézus lehetetlennek mondja, hogy rossz fa jó gyümölcsöt teremjen. Változzék meg belül az ember, hogy tettei változhas-sanak! Nem terem jó gyümölcs, hanem csak a jó fán. Szíved változtasd, s tetteid megmásulnak! Irtsd ki bűnös vágyaid, ültess helyébe szeretetet! Mert hogy minden rossznak gyökere a vágyakozás (1Tim 6,9): úgy minden jóé a szeretet. Miért töprengnek magukban a népek, vagy miért vitáznak, hogy mi az a jó? Óh ha tudnád, mi a Jó! Amire vágyódol, nem valami jó, amire nem vágyol, az a jó. Ha testi egészséget kívánsz, akkor jó az; de ne véljed nagyon jónak azt, ami a gonosznak is megvan. Arany-ezüstre vágyol, nos, ezt is jónak mondom, de csak ha jóra fordítod. Ha pedig nem, -- rosszá válik. Épp ezért arany és ezüst a gonoszaknak rossz, a jóknak jó. Nem mivel a kincs teszi őket jókká, hanem már jókként találja ő-ket. S mivel jó gazdát talál, jó használatra térül. Tiszteletre vágyol, s jó is ez; de csak úgy, ha jól élsz vele. Mily sokaknak szolgált vesztükre a tisztelet! Mily soknak volt e tisztelet jótettek támasza!
Az ember mindent megszerezni vágyik, kivéve önmagát. Mind e javak tehát kétélűek. Magára vesse hát ki-ki a szemét, magában tanulja, vitassa, kutassa -- magát lelje föl. Ölje ki, ami benne szemet bánt; kívánja és ültesse, ápolja, ami tetszik. Mert ha üresnek találja magát a jobb javaktól, miért lesz mohó külső, kisebb javakra? Ugyan mit használ a teli kincses-láda, üres lélekkel? Javakat kívánsz, s javulni nem kívánsz? Nem látod, hogy pirulni kéne javaidon, ha házad teli velük, csak te vagy benne üres és rossz? Mid legyen rossz, mit akarnál rossznak? Mondd csak! Éppenséggel semmit! Rossznak sem feleségedet, sem fiadat, lányodat, sem szolgádat, szolgálódat, sem lakódat, sem köntösödet, még csizmádat sem szeretnéd -- s mégis oly életre, a rosszra vágyol! Könyörgök: becsüld többre életedet a csizmádnál! Mind, amit körül szemed lát, finom, szép, neked tetsző: csak te maradj silány és undok? Ha felelhetnének javaid, melyek dugig töltik a házad, amik birtokára vágytál, vesztüktől fáztál, ugye kiáltanának rád: ,,Ahogy követeled, hogy mi jók legyünk, úgy mi is elvárjuk, hogy jó gazdánk legyen!'' Néma szóval is fölszólalnak ellened a te Gazdádhoz: ,,Íme ennyi jót adtál ennek, és őmaga: gonosz. Mit ér neki, amit birtokol, mikor az nem övé, akitől mindezt bírja?''
Az az igazi jó, amit el nem veszíthetsz, ha nem akarod elveszteni. Elveszhet aranyad, bele nem egyeztél. Elmehet házad, becsületed, testi egészséged is -- de azt a jót, amivel te vagy igazán jó, aka-ratod ellenére se meg nem kapod, se el nem veszted. Milyen ez a jó? -- azt kérdem. -- A zsoltár int: ,,Emberfiak, meddig lesztek még kőszívűek? Miért szerettek hiábavalóságot, hajszoltok hazugságot (olyat ami bármikor cserbehagy)? Tudjátok meg, hogy az Úr csodálatosan vezérli Szentjét!'' (Zsolt 4,3-4) Már meg is jött a Szent: Krisztus. Már megdicső-ült, föltámadt, égbe szállott, már világszerte hirdetik nevét. ,,Hát ti meddig maradtok kőszívűek?'' Három évig még várt a gazda, a terméketlen fa termést hoz-e. Mi marad hátra három év múlva más, mint a fej-sze? ,,Miért hajszoltok hazugságot?'' Még egyre csak hiú, haszontalan, egyre pompázó és tünékeny dolgokat; pedig Krisztus már megdicsőült -- s ti a semmit keresitek?! Így kiált az Igazság, és mégis vágyatok csak Hiúság? ,,Meddig maradtok kőszívűek?''
(Sz Ágoston: 72. beszéd)

A letöltéshez katt ide:VF_10_2010.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 9


A letöltéshez katt ide:VF_9_2010

amdg

Vasárnapi füzetek 8


8-as számunkban keresztutat jártunk...

...ebből idézzük az imádságot:
,,Urunk, Jézus Krisztus.
Te a mi vétkeinkért vállaltad a keresztút szenvedéseit. Teljes szívemből bánom minden bűnömet, melyekkel Téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenem, megbántottalak. Most követni akarlak a keresztúton, hogy kifejezzem őszinte hálámat és szeretetemet irántad. Kérlek, fogadd ezt engesztelésül mind a saját vétkeimért, mind mások bűneiért. Add meg lelkem üdvösségére, vagy egy tisztítótűzben szenvedő lélek javára azt a búcsút, amit Egyházad által a keresztút végzőinek megengedtél.
Amen.''

A füzetet a világhálón talált mozaik keresztút ábrái díszítik.

Letöltéshet katt ide: VF8_2010.doc

amdg

Vasárnapi füzetek 7


Számunkban Márai Sándort idézzük:

De amíg azt hiszed,
hogy dobog valahol egy szív,
mely érted dobog,
bocsáss meg az embereknek.
Egy emberi szív,
mely önzetlenül érez irányodban, elég,
hogy megbocsáss mindazoknak,
kiknek önző és komisz szívét megismerted:
elég, hogy megbocsáss az emberek összességének.
Nem kell sok,
hogy a reménytelenség közepette
megengeszteljenek.
Egy ember is elég.
S nem igaz, hogy nem találkoztál ezzel az emberrel.
Csak éppen ideges voltál,
vagy türelmetlen és mohó,
s odább mentél.
Mert ember vagy,
s mert ilyen az emberi szív.
Márai Sándor: A szívről

...és Teréz anyát:
... A szeretet
olyan gyümölcs,
amely minden
évszakban
egyformán érik
és érlelhető.
Ez a gyümölcs
mindenkinek érik,
bármiféle
megkülönböztetés
nélkül.
A szeretet
rendszeres
meditáció,
intenzív belső élet,
valamint kellő alázat
és áldozatvállalás
útján
mindenki számára
elérhető,
megvalósítható.
Teréz Anya

Samuel Pugh imájával zártuk:
Hálaima

Istenem, amiközben nékem van mit ennem,
Engedd meg nekem,
hogy emlékezzem az éhezőkre is.
Amiközben dolgozom,
Engedd meg nekem,
hogy emlékezzem a munkanélküliekre.
Amiközben a meleg otthonomat élvezem,
Engedd meg nekem,
hogy emlékezzem a hajléktalanokra is.
Amiközben engem elkerülnek a bajok,
Engedd meg nekem,
hogy emlékezzem azokra,
akik szenvednek.
És iközben emlékszem mindezekre,
segíts abban,
hogy önelégültségemet kioltsam magamból
és helyébe irgalmat ültessek.
Add, hogy segíthessek,
szavakban és tettekben,
azokon, akik keményen meg kell,
hogy küzdjenek mindazokért a kegyelmekért,
amelyeket mások természetesen fogadnak.

Samuel F. Pugh

A szám letöltéséhez katt ide:VF7_2010.doc