2009. november 30., hétfő

Vasárnapi füzetek 19

.

Nem feledkeztem meg arról az ígéretemről, hogy kitalálok egy teljes letöltési módot, így a képeket színesben lehet majd látni.
Az oldalak nem oldalszám szerint vannak, hanem a nyomtatás menetét követik.
A jövőben ezt is megoldom. Sok szöveget az interneten kaptam. Ha az érintettek közül valaki sértőnek találja megjelenését a Vasárnapi füzetekben, kérem, tegye szóvá, hogy törölhessem.
Ezek a füzetek kis létszámban jelennek meg, kizárólagosan a zsibói hívek részére íródtak és ingyen terjesztettek.

Letöltéshez klikk ide:

http://www.4shared.com/file/220570345/4c9b4d9a/VF19-A5.html

A régebbi számokat is le lehet tölteni, a következő linkek felhasználásával:

VF 6_A6.doc

VF1.doc

VF10a6.doc

VF11-A5.doc

VF12a6.doc

VF13a5.doc

VF14.doc

VF15a5.doc

VF16a5.doc

VF17a6.doc

VF18a6.doc

vf2.doc

VF3_a6.doc

VF4.doc

VF5-A6.doc

VF7_a6.doc

VF8_a6.doc

vf9_a6.doc

simone
.

2009. november 16., hétfő

2009. november 9., hétfő

Vasárnapi füzetek 16

.

E számunk témája az ima, az imádkozás.

Erre tanítanak P. Martin Fuchs szavai, valamint Szent Efrém szép imája:

Urunk!
Titokzatosan igazgatsz mindenütt,
és mindenhol el vagy rejtve.
Jelen vagy a magasban
és a magasság nem érez téged.
Ott vagy a mélységben,
és az nem fogja körül lényedet.
Közel vagy és mégis távol.
Ki ér el hozzád?
A kutató lélek
minden érzésével sem képes erre.
Csak a hit közelít meg téged,
csak a szeretet,
csak az imádság.


Galgóczy Erzsébet, a magyar stigmata néhány szép verssorát is idéztük (az internetről):


Bocsáss meg

Kiket szeretsz… s akik szeretnek,
Ha bántanak… ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig,
De öntsd ki szíved… s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyeit,
Bocsáss meg!… Hidd enyhedre válik!…

Ó, egymást hányszor félre értjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szivünk éppen nem akarja…
Mi is talán vérzünk a sebben,
nekünk is fáj - még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja!…

Ne légy te büszke…, légy őszinte,
És szíved legott azzá lesz szinte…
Oszlik gyanú - megenyhül bánat,
oly váratlanul jöhet a halálunk,
Ha egymástól haraggal válunk,
Sírnál késő a bocsánat!

simone

2009. november 8., vasárnap

Vasárnapi füzetek 15

.

A már lassan megszokott Vasárnapi füzetek immár 15.-ik számának mi is lehetne a témája, ha nem a Halottak napja.

Páli Szt. Vincével imádkozunk:

A tőlünk eredő gondolatok és megfontolások nem mások, mint apró tüzek, amelyek csak épen valamit tüntetnek föl a dolgok külsején s azon túl semmit sem eredményeznek. Az Igazság Napjából eredő kegyelmi sugarak viszont, amelyek a lélekre özönlenek, szívünk egész belsejét fölfedik a mélyéig hatolnak és csodálatos cselekedetekre indítják. Kérnünk kell tehát Istent, hogy ő maga világítson meg minket, s azt sugalmazza, ami előtte kedves.


Az Imaórák Liturgiájából idéztünk:

Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,

- gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé! Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,

- nekünk, mindnyáj unitnak pedig adj üdvösséget és békét! Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,

- engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk! Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,

- a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt! Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,

- add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!

A füzetet kis, meghitt templomunkban levő falfestményekkel és a szobrok képeivel illusztráltuk.

2009. október 27., kedd

250 éve született Kazinczy Ferenc

.

Kazinczy Ferenc 1759. október 27.-én született, Érsemjén (románul: Şimian, Bihar megyében). Régi nemesi családból származott, Sárospatakon tanult. Mint író, költő és nyelvújító ismert, pedig táncolni, fuvolázni, rajzolni, festeni is tudott. Első kötete, „Magyarország geographica az az földi állapotjának lerajzolása, melyet egynehány fő geographusok munkájából ki szedegetett”, 1775-ben jelent meg. Sok neves hazafival levelezett, több mint 6000 levelet hagyott hátra. Méltatói szerint, legszebb műve az „Erdélyi levelek”. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Többször is járt Zsibón, id. Wesselényi Miklós barátja volt, aki lovat is ajándékozott neki. 1831. augusztus 23.-án halt meg, Széphalmon. Legkisebbik fia, Kazinczy Lajos, az a forradalmi tábornok, aki utolsónak tette le a fegyvereket (és kimondottan csakis az oroszok kezeibe), 1849. augusztus 25.-én, a zsibói kastély nagytermében.
.

2009. október 26., hétfő

Vasárnapi füzetek 14

.


Jézus Szent Szívének ígéretei az Alacoque Szent Margitnak adott magánkinyilatkoztatásból:

1. Megadom Szent Szívem tisztelőinek mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van.

2. Családjukban békét szerzek.

3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.

6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.

8. A buzgó lelkek mégnagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét tisztelik.

10. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

11. Szívembe zárom, és onnan soha ki nem törlöm azoknak a nevét, akik ezt az ájtatosságot terjesztik.

12. Szívem túláradó irgalmasságában megígérem, hogy mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak, megadom a végső állhatatosság kegyelmét: nem fognak szentségek nélkül meghalni, és Szívemben biztos menedékük lesz haláluk óráján.

2009. október 19., hétfő

Vasárnapi füzetek 13A "Vasárnapi füzetek" 13-ik száma a szeretettel foglalkozik. Szeretet, mint Krisztusi gyakorlat és hagyaték, szeretet, mint mindennapi szenvedés, elszenvedés, mérhetetlen bizalom a szeretet világmegváltó erejében és tehetségében.

Örömmel és alázattal tölt el, amikor látom, hogy kis templomunk gyérülő közössége, idősödő nénik és bácsik, néha egy-egy szinte véletlenül odatévedő fiatal érdeklődéssel és hétről hétre növekvő elvárással veszi kezébe ezt a kis szóró-kiadványt.

Ime egy kis ízelítő:

"A szeretet otthon kezdődik. Minden attól függ, hogyan szeretjük egymást. Ebből a kölcsönös szeretetből táplálkozzon családi életetek, és bármerre járjatok is, ezt a szeretetet sugározzátok magatokból. Ne féljetek a szeretettel járó szenvedéstől, mert Jézus maga is így szeretett."

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”

Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama
ez az ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjéről?
Olyan nagyon szenvedett – mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Ő követője,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.
Dr. Gyökössy Endre

A közeljövőben letölthetővé szeretnénk tenni e füzeteket.

Simone

2009. október 6., kedd

Páter Angi Csaba (1917-1974)

.

35 évvel ezelőtt halt meg Páter Angi Csaba, zsibói plébános.

Dézsi ferences barát volt, Kolozsváron született, 1917. dec. 1-én. A gimnáziumot is ott végezte, 1929-1934 között. 1934. VIII. 29-ben Medgyesen lépett a ferences rendbe. A filozófiát Csíksomlyón, a teológiát Vajdahunyadon végezte, 1941. VI. 29-ben Gyulafehérvárt szentelték pappá.

1942-43, 1948-49 között Székelyudvarhelyen a Collegium Seraficum, helyettes prefektusa. 1946-48 között, Csíksomlyón a tanítóképző tanára, 1949-ben Zetelakán az elhurcolt plébános helyettese.

1951. VIII. 20-ben rendtársaival együtt Máriaradnára internálták. 1952. V-1961: Désen kényszerlakhelyes, helyi házfőnök. 1961. VI. 26-ben letartóztatták, hazaárulás vádjával 7 évre ítélték. 1964-ben közkegyelemmel szabadult.

1964-től Szalárd, 1970-től Zsibó plébánosa.

1974. X. 6.-án halt meg. A rendtársai Kolozsvára vitték és ott temették.

(forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
.

2009. október 5., hétfő

Vasárnapi füzetek 11

.
SZENT FERENC IMÁJA

Istenem, tégy engem a békéd eszközévé,
Hogy a szeretet melegét árasszam ott,
ahol a gyűlölet pusztít,
Hogy megbocsássak,
ahol a bűn tombol,
Hogy egyesítsek,
ahol a széthúzás diadalmaskodik,
Hogy igazságot vigyek oda,
ahol tévedés van,
Hitet, ahol sötétség van,
Örömet, ahol szenvedés van!
Mindezt nem azért,
hogy engem vigasztaljanak,
hanem én vigasztaljak másokat.
Nem azért, hogy engem szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk,
Midőn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk,
Midőn meghalunk, új életre ébredünk.

.

2009. szeptember 28., hétfő

Vasárnapi füzetek 10

.

Jézusnak az evangéliumokban följegyzett szavai egyedülállóak, elbűvölőek, szemléletesek, életre válthatóak. Egyetemesek, fény minden e világra születő ember számára.

Ezeket élve minden megváltozik: az Istennel, a felebaráttal, az ellenséggel való kapcsolatunk.

Ezek a szavak mutatják meg az összes érték igazi helyét és átrendeznek mindent: édesapánkkal, édesanyánkkal, testvéreinkkel, a munkánkkal való kapcsolatunkat, hogy Isten kerüljön az első helyre az ember szívében.

Ezért rendkívüli ígéreteket hordoznak: a százszorost ebben az életben és az örök életet.

Chiara Lubich


.