2009. szeptember 28., hétfő

Vasárnapi füzetek 10

.

Jézusnak az evangéliumokban följegyzett szavai egyedülállóak, elbűvölőek, szemléletesek, életre válthatóak. Egyetemesek, fény minden e világra születő ember számára.

Ezeket élve minden megváltozik: az Istennel, a felebaráttal, az ellenséggel való kapcsolatunk.

Ezek a szavak mutatják meg az összes érték igazi helyét és átrendeznek mindent: édesapánkkal, édesanyánkkal, testvéreinkkel, a munkánkkal való kapcsolatunkat, hogy Isten kerüljön az első helyre az ember szívében.

Ezért rendkívüli ígéreteket hordoznak: a százszorost ebben az életben és az örök életet.

Chiara Lubich


.

2009. szeptember 14., hétfő

2009 - Millenniumi év Gyulafehérváron

.

2009. szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén zárják Gyulafehérváron a „Millenniumi évet”: a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának ezredik évfordulóját.

Szeptember 26., szombat
  • 20 óra: A bukaresti Madrigal Kamarakórus ajándékkoncertje a gyulafehérvári főegyházmegyének. Vezényel: Marin Constantin

Szeptember 28., hétfő
  • 17 óra: Ünnepi vesperás a székesegyházban. Díszoklevelek átadása
  • 18 óra: Michele Sartori orgonakoncertje a székesegyházban. Műsoron: 16.–17. századi orgonaművek. Szervezi: a bukaresti Olasz Kulturális Intézet és a gyulafehérvári Olasz Kulturális Központ
  • Éjszakai virrasztás a székesegyházban
  • A millenniumi kiállítás megtekintése. Az Érseki Palotában berendezett Millenniumi kiállítás hosszabbított programmal, délelőtt 10 és éjszaka 1 óra között látogatható. A kiállítás a főegyházmegye kulturális kincseiből mutat be válogatást.
Szeptember 29., kedd
  • 7,45 óra: Szabadtéri filmvetítés a székesegyház előtt Gyulafehérvár érseki katedrálisa. Dokumentumfilm a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházról
  • 8,30– 9,45: Közös imádság
  • 10 óra: Hálaadó szentmise a Szent Mihály-székesegyházban. Főcelebráns: Franc Rodé bíboros, a Szerzetesi Kongregáció prefektusa, XVI. Benedek pápa rendkívüli küldötte

.

Vasárnapi füzetek 8

.

.

2009. szeptember 11., péntek

Zsibó, Krakó és az „Assisi szellem”

.
Egy zsibói hivő részt vett a lengyelországi Krakóban megszervezett nemzetközi találkozón, amelyet a „Szent Egyed Közösség” (Community of Sant’Egidio) rendezett szeptember 6-8. között „Assisi szellemében”. Ez folytatása a II. János Pál kezdeményezésére, 1986-ban Assisiben megrendezett első vallás- és kultúraközi találkozónak.


A Sant’Egidio Közösség 1968-ban Rómában kezdte meg működését. Jelenleg közel 50 ezer tagja van Rómában, akik evangelizálással és szeretetszolgálattal foglalkoznak. A mozgalom több mint 70 országban van jelen a világon.

Emellett, a rendezvény a II. világháború kitörésének 70. évfordulójára összpontosított.

Szeptember 6-án, vasárnap az Isteni Irgalmasság kegyhelyen Stanislaw Dziwisz bíboros, krakkói érsek mutatott be szentmisét, majd délben videó-összeköttetésen keresztül bekapcsolódtak XVI. Benedek Úrangyala imádságába.

forrás: Vatikáni Rádió

.

2009. szeptember 9., szerda

Vasárnapi füzetek 7

.

Add meg papjaidnak - mennyei Atyánk - szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el õket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.

Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsõítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az õ dicsõségük, örömük, vágyuk, Te légy szenvedésükben vígasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot mûködésükrõl, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen.
(Nagy szent Leó pápa imája jó papokért)

.