2009. október 27., kedd

250 éve született Kazinczy Ferenc

.

Kazinczy Ferenc 1759. október 27.-én született, Érsemjén (románul: Şimian, Bihar megyében). Régi nemesi családból származott, Sárospatakon tanult. Mint író, költő és nyelvújító ismert, pedig táncolni, fuvolázni, rajzolni, festeni is tudott. Első kötete, „Magyarország geographica az az földi állapotjának lerajzolása, melyet egynehány fő geographusok munkájából ki szedegetett”, 1775-ben jelent meg. Sok neves hazafival levelezett, több mint 6000 levelet hagyott hátra. Méltatói szerint, legszebb műve az „Erdélyi levelek”. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Többször is járt Zsibón, id. Wesselényi Miklós barátja volt, aki lovat is ajándékozott neki. 1831. augusztus 23.-án halt meg, Széphalmon. Legkisebbik fia, Kazinczy Lajos, az a forradalmi tábornok, aki utolsónak tette le a fegyvereket (és kimondottan csakis az oroszok kezeibe), 1849. augusztus 25.-én, a zsibói kastély nagytermében.
.

2009. október 26., hétfő

Vasárnapi füzetek 14

.


Jézus Szent Szívének ígéretei az Alacoque Szent Margitnak adott magánkinyilatkoztatásból:

1. Megadom Szent Szívem tisztelőinek mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van.

2. Családjukban békét szerzek.

3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.

5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.

6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.

7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.

8. A buzgó lelkek mégnagyobb tökéletességre emelkednek.

9. Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét tisztelik.

10. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

11. Szívembe zárom, és onnan soha ki nem törlöm azoknak a nevét, akik ezt az ájtatosságot terjesztik.

12. Szívem túláradó irgalmasságában megígérem, hogy mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak, megadom a végső állhatatosság kegyelmét: nem fognak szentségek nélkül meghalni, és Szívemben biztos menedékük lesz haláluk óráján.

2009. október 19., hétfő

Vasárnapi füzetek 13A "Vasárnapi füzetek" 13-ik száma a szeretettel foglalkozik. Szeretet, mint Krisztusi gyakorlat és hagyaték, szeretet, mint mindennapi szenvedés, elszenvedés, mérhetetlen bizalom a szeretet világmegváltó erejében és tehetségében.

Örömmel és alázattal tölt el, amikor látom, hogy kis templomunk gyérülő közössége, idősödő nénik és bácsik, néha egy-egy szinte véletlenül odatévedő fiatal érdeklődéssel és hétről hétre növekvő elvárással veszi kezébe ezt a kis szóró-kiadványt.

Ime egy kis ízelítő:

"A szeretet otthon kezdődik. Minden attól függ, hogyan szeretjük egymást. Ebből a kölcsönös szeretetből táplálkozzon családi életetek, és bármerre járjatok is, ezt a szeretetet sugározzátok magatokból. Ne féljetek a szeretettel járó szenvedéstől, mert Jézus maga is így szeretett."

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”

Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama
ez az ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjéről?
Olyan nagyon szenvedett – mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Ő követője,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.
Dr. Gyökössy Endre

A közeljövőben letölthetővé szeretnénk tenni e füzeteket.

Simone

2009. október 6., kedd

Páter Angi Csaba (1917-1974)

.

35 évvel ezelőtt halt meg Páter Angi Csaba, zsibói plébános.

Dézsi ferences barát volt, Kolozsváron született, 1917. dec. 1-én. A gimnáziumot is ott végezte, 1929-1934 között. 1934. VIII. 29-ben Medgyesen lépett a ferences rendbe. A filozófiát Csíksomlyón, a teológiát Vajdahunyadon végezte, 1941. VI. 29-ben Gyulafehérvárt szentelték pappá.

1942-43, 1948-49 között Székelyudvarhelyen a Collegium Seraficum, helyettes prefektusa. 1946-48 között, Csíksomlyón a tanítóképző tanára, 1949-ben Zetelakán az elhurcolt plébános helyettese.

1951. VIII. 20-ben rendtársaival együtt Máriaradnára internálták. 1952. V-1961: Désen kényszerlakhelyes, helyi házfőnök. 1961. VI. 26-ben letartóztatták, hazaárulás vádjával 7 évre ítélték. 1964-ben közkegyelemmel szabadult.

1964-től Szalárd, 1970-től Zsibó plébánosa.

1974. X. 6.-án halt meg. A rendtársai Kolozsvára vitték és ott temették.

(forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
.

2009. október 5., hétfő

Vasárnapi füzetek 11

.
SZENT FERENC IMÁJA

Istenem, tégy engem a békéd eszközévé,
Hogy a szeretet melegét árasszam ott,
ahol a gyűlölet pusztít,
Hogy megbocsássak,
ahol a bűn tombol,
Hogy egyesítsek,
ahol a széthúzás diadalmaskodik,
Hogy igazságot vigyek oda,
ahol tévedés van,
Hitet, ahol sötétség van,
Örömet, ahol szenvedés van!
Mindezt nem azért,
hogy engem vigasztaljanak,
hanem én vigasztaljak másokat.
Nem azért, hogy engem szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk,
Midőn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk,
Midőn meghalunk, új életre ébredünk.

.