2010. július 28., szerda

Új plébánosunk van

.
Isten válaszolt a hívek imáira és egy új pásztort küldött zsibói nyájához: Láber Ferenc atyát.

1961. március 23.-án született Szatmárnémetiben. Gyulafehérváron végezte a teológiát, azután 1988. június 19.-én pappá szentelték. Az utolsó években Szalkszentmártonban (Magyarország) szolgálta az Urat.

Hálásan köszönjük az isteni gondviselésnek és főeminenciás László püspök úrnak is, hogy nem feledkeztek meg rólunk.
.