2010. május 30., vasárnap

Vasárnapi füzetek 22

Szentháromság vasárnapját ünnepeltük:


... a tartalomból:


A teljes szám letöltéséhez katt ide: VF22_2010.doc

amdg

2010. május 23., vasárnap

Vasárnapi füzetek 21


Izelitőnek, a tartalomból:

„ Pünkösd tulajdonképpen Húsvét szent titkának beteljesedése a Lélek kiáradásának pünkösdi eseményében Jeruzsálemben, ahol egykor Isten szeretete rendkívüli módon kiáradt a földre az azóta is köztünk lakó és mindeneket éltető Szentlélek által. Isten Húsvét szent titkát azzal tette teljessé, hogy ezen a napon elküldte a Szentlelket azoknak, akiket a Krisztussal való közösség révén gyermekeivé fogadott.

Pünkösd ugyanakkor az egyház születésnapja is, amelyen a Szentlélek minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét és a sok egymás ellen torzsalkodó, különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette..”

Isten ajándéka: Szentlélek

A Szentlélek a ,,fölséges Isten ajándéka'', nekünk is ajándékot hoz; élettel kedveskedik, édes, szép gyöngyélettel. A földi élet akkor édes, ha nem üres s ha nincs telve mulandósággal. A mulandóság fájós érzéssel tölti el öntudatunkat s ez telíti a világias lelket. Nem szeret szétnézni; magaslatokra nem emelkedik; a jövőbe nézni fél, a mélységet kerüli; ha pedig tényleg a mélybe néz, borzad s elváltozik arca. Amily mértékben nőnek rajta a mulandóság öreg estéjének árnyai, abban a mértékben vigasztalan. Van-e szomorúbb látvány, mint egy ledér öreg embernek arca? Ellenben a Szentlélek a legmélyebb, a legerőteljesebb, a legöntudatosabb életnek lelke... Ő is édes élettel kedveskedik, de ajándékai az élet teljét hozzák: életet ad az Isten s megeleveníti; egészséget ad; erő megy ki belőle s a vérfolyásos lelkek, kiknek életük szétfolyik, meggyógyulnak; tiszta vért ad; szemvilágot ad: ,,respice'', nézz rám s ismerj föl.
Hitet ad, erőt, megindulást, megolvadást, ad könnyeket, lelkesülést, halhatatlan reményt.
Tűzzel jön a világ szelleme is; de tüze emészt; füstös és sötét; szenvedélyes; energiát ébreszt; erőlködéseket végez; nagy port ver föl; nagy lármát csap. Az emberek dolgoznak, lótnak-futnak, de kiélik magukat s minden ilyen élet olyan, mint a pásztortűz helye a virágzó rét közepén. Másnak juttatják életük erejét: az ifjúkor a gyönyörnek, a férfikor az érdeknek él, s miután kiadták erejüket, nem marad nekik más, mint a bánat s blazírtság. Szegény, leperzselt lelkek. Ellenben a Szentlélek tüze, a bensőség melege, a lelkesülés helye, az élet jótékony melege kiégeti a salakot, a rosszat! Emészti azt, amit a Szentírás rossz értelemben testnek mond: mert ahol az uralkodik, ott meg nem marad; nem marad meg lelkem az emberben -- mondja az Úr -- mert test; de ezt a testi embert elpusztítom majd s kiöntöm lelkemet a nehézkes, érzékies emberekre s prófétákat nevelek; kidörzsölöm szemeikből az álmot s mámort. Ez a tűz ég bennünk, belénk ég s nem akarunk szabadulni jótékony melegétől. Ez az élet melege!
A világ lelke is akar világot teremteni, megújítani, átváltoztatni s nagy kultúrmunkát végezni, nagy intézményeket teremteni; de a földbe növeszti őket, ,,és elfordítják elméjöket és lesütik szemeiket, hogy ne lássák az eget'' (Dán 13,9). Ellenben az Isten lelke a világot belülről, belső elveiből, a jóság- s igazságból akarja kialakítani, s azért aztán szépségbe fejleszti. Lelkeket szabadít föl szabadságra, melyek kevéssel beérik, s a világot, a munkát, az észt s vívmányait csak arra használják, hogy a lélek élete szépen, nemesen kifejlődjék. Méltóságot, lázas önemésztést sehol, soha. Így kell járni a világban istenszerető, igénytelen lélekkel: úgy kell nézni minden virág szemébe, hogy mondja: azért vagyok, hogy én is ilyen szép legyek; úgy kell leülni a forrás mellé az árnyékos pázsitra s szeretettel gondolni az isteni mélységek forrásaira, melyek bennünk mint gondolatok s érzések fakadnak.
(Prohászka: ÖM, 7:404; 162)

A teljes szám letöltéséhez katt ide: (2) VF21_2010.doc

amdg

2010. május 16., vasárnap

A szilágycsehi búcsú

..

Vasárnapi füzetek 20

Ma nincs mise kis templomunkban. Mivel Gábor atya Szilágycsehi temploma Nepomuki Szent Jánosnak van ajánlva, ma búcsú lesz és a zsibói hívek is ott lesznek.

Református testvéreinknél is nagy nap ez a mai, hiszen a nyolcadikos tanulók ma konfirmálnak. Ez által teljes jogú tagjaik lesznek közösségüknek. Sok sikert kívánunk nekik!

Ne felejtsük, hogy május a Szüzanya hónapja. Bár ma zárva a templom, a tegnap is friss virágokat tettünk minden kegykép, szobor elé. Mindig meglepetés számomra, hogy Pio atya képe mellett a vágott virágok hetekig frissen maradnak, a cserepes gerbera pedig megállás nélkül nyílik.

A teljes számot letölthetik itt: VF20_2010.doc

amdg,
Simone

Vasárnapi füzetek 19


E számunkban Prohászka O. szavait idéztük:

,,Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek: nem mint a világ adja, adom én nektek. Ne háborodjék meg szívetek és ne féljen.'' Adott nekünk Jézus sokat: adott hitet s vértanúkat; adott szót, igét s apostolokat; adott bánatot s bűnbánókat; de a legjobb, hogy megnyugvást s békességet adott: békességet önmagunkban azáltal, hogy a testet a léleknek alárendelte, békességet Istennel s embertársainkkal azáltal, hogy igazságra s szeretetre tanított s abba be is vezet. E békességbôl való a vidámság s boldogság keservek közt is s a lélek egyensúlya a viharos életben. Jézus nagy súlyt fektet erre, s ezt örökségképp ránk hagyományozta. Arra kell iparkodnom, hogy e békességet soha el ne veszítsem, -- hogy ki legyen öntve lelkemre s úgy kísérjen mint egy néma dal. Szenvedni lehet, áldozatot hozni kell; de a békességet nem szabad elvesztenem! Zsoltárom el ne némulj, citerám szólj mindig!
(Prohászka: ÖM, 7:308; 47)
A teljes szám letölthető itt: VF19_2010.doc

Mindenkinek szép vasárnapot kíván

Simone

2010. május 15., szombat

Vasárnapi füzetek 18


Anyák napjára kivirágoztak az orgonák, kinyíltak a tulipánok és a gyöngyvirágok.

Ministránsaink verssel köszöntötték az anyukákat, a nagymamákat.

A teljes számot letölthetik itt: VF18_2010.doc

amdg, Simone