2009. november 30., hétfő

Vasárnapi füzetek 19

.

Nem feledkeztem meg arról az ígéretemről, hogy kitalálok egy teljes letöltési módot, így a képeket színesben lehet majd látni.
Az oldalak nem oldalszám szerint vannak, hanem a nyomtatás menetét követik.
A jövőben ezt is megoldom. Sok szöveget az interneten kaptam. Ha az érintettek közül valaki sértőnek találja megjelenését a Vasárnapi füzetekben, kérem, tegye szóvá, hogy törölhessem.
Ezek a füzetek kis létszámban jelennek meg, kizárólagosan a zsibói hívek részére íródtak és ingyen terjesztettek.

Letöltéshez klikk ide:

http://www.4shared.com/file/220570345/4c9b4d9a/VF19-A5.html

A régebbi számokat is le lehet tölteni, a következő linkek felhasználásával:

VF 6_A6.doc

VF1.doc

VF10a6.doc

VF11-A5.doc

VF12a6.doc

VF13a5.doc

VF14.doc

VF15a5.doc

VF16a5.doc

VF17a6.doc

VF18a6.doc

vf2.doc

VF3_a6.doc

VF4.doc

VF5-A6.doc

VF7_a6.doc

VF8_a6.doc

vf9_a6.doc

simone
.

2009. november 16., hétfő

2009. november 9., hétfő

Vasárnapi füzetek 16

.

E számunk témája az ima, az imádkozás.

Erre tanítanak P. Martin Fuchs szavai, valamint Szent Efrém szép imája:

Urunk!
Titokzatosan igazgatsz mindenütt,
és mindenhol el vagy rejtve.
Jelen vagy a magasban
és a magasság nem érez téged.
Ott vagy a mélységben,
és az nem fogja körül lényedet.
Közel vagy és mégis távol.
Ki ér el hozzád?
A kutató lélek
minden érzésével sem képes erre.
Csak a hit közelít meg téged,
csak a szeretet,
csak az imádság.


Galgóczy Erzsébet, a magyar stigmata néhány szép verssorát is idéztük (az internetről):


Bocsáss meg

Kiket szeretsz… s akik szeretnek,
Ha bántanak… ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig,
De öntsd ki szíved… s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyeit,
Bocsáss meg!… Hidd enyhedre válik!…

Ó, egymást hányszor félre értjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szivünk éppen nem akarja…
Mi is talán vérzünk a sebben,
nekünk is fáj - még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja!…

Ne légy te büszke…, légy őszinte,
És szíved legott azzá lesz szinte…
Oszlik gyanú - megenyhül bánat,
oly váratlanul jöhet a halálunk,
Ha egymástól haraggal válunk,
Sírnál késő a bocsánat!

simone

2009. november 8., vasárnap

Vasárnapi füzetek 15

.

A már lassan megszokott Vasárnapi füzetek immár 15.-ik számának mi is lehetne a témája, ha nem a Halottak napja.

Páli Szt. Vincével imádkozunk:

A tőlünk eredő gondolatok és megfontolások nem mások, mint apró tüzek, amelyek csak épen valamit tüntetnek föl a dolgok külsején s azon túl semmit sem eredményeznek. Az Igazság Napjából eredő kegyelmi sugarak viszont, amelyek a lélekre özönlenek, szívünk egész belsejét fölfedik a mélyéig hatolnak és csodálatos cselekedetekre indítják. Kérnünk kell tehát Istent, hogy ő maga világítson meg minket, s azt sugalmazza, ami előtte kedves.


Az Imaórák Liturgiájából idéztünk:

Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,

- gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé! Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,

- nekünk, mindnyáj unitnak pedig adj üdvösséget és békét! Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,

- engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk! Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,

- a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt! Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,

- add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!

A füzetet kis, meghitt templomunkban levő falfestményekkel és a szobrok képeivel illusztráltuk.